Esikoululaisten ennakkotehtävä

HEI ESIKOULUUN!

Tässä teille uusi Lasten liikennekaupungin liikennekasvatuspaketti “Eläimet ja metsän liikenne!”
Paketti on luotu yhdeksi vaihtoehdoksi toteuttaa lasten liikennekasvatusta esikouluryhmissä.

Pakettia voi räätälöidä vapaasti omalle ryhmälle sopivaksi. Paketista voi esim. ottaa vain faktat (liitteestä: OPETUSSISÄLLÖT, oikeanpuoleinen sarake) ja käydä ne tehokkaasti läpi.

Etätehtävä ei ole pakollinen, eikä sitä tarvitse tehdä valmiiksi ennen Lasten liikennekaupungissa vierailua.

TAVOITE JA SISÄLTÖ:

Tässä paketissa aloitetaan ns. tyhjältä pöydältä ja lähdetään yhdessä lasten kanssa suunnittelemaan Suur-Metsän eläimille teitä, yhteisiä sääntöjä, risteyksiä, suojateitä sekä tietenkin liikennemerkkejä ja
liikennesääntöjä. Liikenne on jaettu pieniin paloihin/sarakkeisiin, joista se on helpompi hahmottaa vaihe vaiheelta.

Ideana on tutustua omaan lähiympäristöön ja liikenteeseen leikin ja mielikuvaharjoitusten kautta. Tarinallisen kirjeenvaihdon tarkoitus on motivoida esikoululaisia toimimaan vertaisopettajina ja auttajina eläimille, jotka toivovat saavansa turvallisen liikenteen Suur-Metsän poluille.

Erilaisia reittejä ja liikenteen tasoja lisätään tarinan edetessä konkreettisesti myös pelkistettyihin karttoihin, joita tehdään kuvitteellisesta Suur-Metsästä sekä omasta lähialueesta.
Aina kun metsän liikennettä on saatu suunniteltua yksi vaihe, verrataan sitä omaan lähiliikenteeseen ja etsitään sieltä vastaavia paikkoja. Lisäksi lähdetään hahmottamaan liikenteen paikkoja ja erilaisia tasoja esim. kevyenliikenteen ja raskaanliikenteen paikat ja vaarallisemmat isommat tiet.

Lataa ennakkotehtävän materiaalit alla olevista linkeistä. Tallenna kaikki 3 tiedostoa.

1.SUUR-METSÄ OHJEISTUS

2.SUUR-METSÄ OPETUSSISÄLTÖ

3.SUUR-METSÄN KIRJEET