Esikoululaisille

Liikenneopetuksen  aloittaminen jo esikouluiässä luo pohjan turvalliselle liikennekäyttäytymiselle. Jalankulkijoina 7–9-vuotiaille lapsille sattuu eniten henkilövahinkoja.

Lapsi liikenteessäliikkujana eroaa aikuisesta huomiokykynsä vuoksi ja siksi liikenneopetus on tärkeää.

Lasten liikennekasvatuksen tavoitteet ovat:
– herättää lapsen kiinnostus liikenteeseen
– tehdä lapsen oma liikkuminen turvalliseksi liikenteessä
– positiivisen asenteen luominen liikenteeseen
– ennaltaehkäistä liikenneonnettomuuksia ja tapaturmia
– tehdä liikennemerkit ja –säännöt lapsille ymmärrettäviksi

Esikoululaisten liikennekoulussa perehdytään turvalliseen liikkumiseen liikenteessä jalankulkijana. Opetuksen sisältö koostuu tärkeimmistä jalankulkijan ja pyöräilijän liikennesäännöistä, kuten liikennemerkeistä, suojatien ylittämisestä, käyttäytymisestä liikenteessä, sääntöjen merkityksestä, turvallisten reittien valitsemisesta sekä vuodenaikojen vaikutuksesta liikenteessä liikkumiseen.

Teoriaopetuksen lisäksi on käytännön harjoittelua jalankulkijana sekä polkuautoilijana.

Liikennekoulu on kolmiosainen. Yksi opetuskerta kestää noin tunnin. Käytännönharjoittelu tehdään liikennekaupungissa ulkona eli huomioitavaa on säänmukainen varustus.